Årskurs 1-3

Bild

Vattendjur med komplementfärger

Syfte

Vi målar kontrastrika bilder med komplementfärger.

Läraren reflekterar

I samband med och som en fortsättning på tema vatten målade vi vattendjur. Det blir ett tillfälle att lära sig mer om maneter, sjöstjärnor och sjöhästar! Visste du att det finns ungefär 200 arter i gruppen maneter världen över?

Metod

Jag förklarade först vad komplementfärger är och visade exempel från verkligheten.

Sen tittade vi på olika djur från havet, till exempel maneter, sjöstjärnor och sjöhästar. Sedan fick eleverna måla maneter i tre steg:

  1. Maneten målades i pastell
  2. Konturer, detaljer och trådar målades i komplementfärgen (också pastell)
  3. Vattnet målades med vattenfärg, pastelltrådarna framträder ändå

Vi målade vågor och hav med pastellkritor och vattenfärg. Eleverna ritade och klippte ut siluetter av sjöstjärnor och sjöhästar i komplementfärgen. På internet finns flera exempel att använda som inspiration, förebild och mall – sök på sjöhäst+siluett.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy