Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Vårdnadshavarens A-Ö

Syfte

Att kunna ge svar på frågor (om skolan). Syftet med dokumenten A-Ö är att samla ihop alla rutiner, eller länkar till rutiner, på ett och samma ställe, och på så sätt underlätta, och skapa mindre stress och frustration i det dagliga arbetet.

Rektorn reflekterar om dokumentation, information och kommunikation

Vi har strukturerat upp vår dokumentation för att det ska bli lätt att hitta det man behöver. Vi alla vet ju hur frustrerande det kan vara att behöva lägga ner tid på att leta efter det där dokumentet som man vet finns, men man bara inte kan hitta någonstans. Så en god organisation bland dokumentationen (hos oss i Google Drive) i all ära, men fortfarande så kan det vara svårt att snabbt hitta svaret på någon fråga som dyker upp i det dagliga. För att underlätta detta, och för att bespara oss alla tid, så har vi tagit fram något som vi hos oss kallar för Visättraskolans A-Ö.  I praktiken så innebär det här att personal och vårdnadshavare bara har ett ställe som de behöver titta i, detta då alla våra gemensamma rutiner och dokumentation länkas från Visättraskolans A-Ö. Supersmidigt!

Tillgängligheten – Publika eller interna dokument? Tryckta eller digitala?

Vi har bestämt oss för att inte dela och trycka upp dessa dokument då alla våra interna rutiner för absolut allt finns nedskrivet där, plus att det är levande dokument som hela tiden revideras. Vi tänker att dokument som sprids lätt kan ses som permanent och att vi kommer få en del merarbete i form av frågor på innehållet än själva strukturen.

Vi har tre olika sådana dokument på skolan:

 • Visättraskolans A-Ö – All personal
 • Visättraskolans A-Ö – Fritidshemmet
 • Visättraskolans A-Ö – Vårdnadshavare

Det här är levande dokument, vilket innebär att de utifrån behov uppdateras och revideras. När vi i verksamheten ser att vi behöver revidera, ta bort eller lägga till någon rutin, så gör vi det direkt i dokumenten. Vissa rutiner och information har skrivits in direkt i dokumenten, men vi använder oss också av många länkfunktioner.

Vårdnadshavarens A-Ö

I de nyhetsbrev som skickas ut till hemmen finns en länk till Vårdnadshavarens A-Ö – alltså en länk till ett dokument som är i ständig förändring. I detta dokument samlas allt som är relevant för vårdnadshavare, till exempel information om:

 • Allergier
 • Betyg
 • Cyklar
 • Disco
 • E-post
 • Fotografering
 • Godis & läsk
 • Hemsida
 • Information från skolan
Information till hemmet

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy