Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Vårdikter med vårtecken

Syfte

Skapa ett uttryck om våren med inspiration av vårens tecken.

Läraren reflekterar

Detta är en riktig skolklassiker som nästan alltid går hem. Det är något konkret att skriva om och många har positiva känslor om våren. Det märks i elevernas skrivande!

Metod

Vi gick på en promenad i närområdet för att leta vårtecken. Eleverna skrev och/eller ritade vad de såg längs vägen. Jag stannade till vid några lämpliga ställen och gav eleverna några tips på vad de kunde observera.

När vi kom tillbaka till klassrummet fick eleverna foga samman observationer, tankar och känslor i text och bild. En enkel form att använda i skrivandet är våra sinnen: Jag ser, jag hör, jag känner, jag luktar, jag smakar. Andra gångbara inledare kan vara: Jag tänker, jag känner, jag längtar efter.

Dikterna anslogs på väggen så att eleverna kan läsa varandra dikter.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy