Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Vår stad

Syfte

Att skapa en gemensam tavla av staden vi bor i!

Läraren reflekterar

Vår gemensamma Jönköpingstavla hänger nu utanför klassrummet. Eleverna fick själva bestämma vilka byggnader som skulle vara med tillsammans med deras bostadshus. De har kämpat så med detta projekt och är så stolta över resultatet! De är grymma.

Metod

Eleverna fick först välja vilka byggnader de ville skapa. För att få stöd fotograferades byggnaderna (om den fanns nära) och i andra fall letade vi reda på bilder från Internet. Eleverna gjorde först en skiss av byggnaden. Vilka detaljer ska vara med? Vilka ska bort? Det gäller att få fram det viktigaste i byggnaden (t ex vilka huvudsakliga färger byggnaden består av). Eleverna klippte ut byggnadens alla delar och fogade dessa samman i ett collage. Till sist bildade alla elevers bilder ett collage av staden!

Collage av stadens alla hus och byggnader - En lektionsidé i bild för årskurs 1-3 av Sonja Stankovich

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Centralt innehåll*

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy