Årskurs 1-3

Bild

Vår stad 2.0

Syfte

Att skapa en gemensam tredimensionell tavla av staden vi bor i.

Läraren reflekterar

Detta är en fortsättning eller utveckling av Vår stad. Det går att göra båda eller bara en av idéerna! 

Metod – Förberedelser

Eleverna fick först välja vilka byggnader de ville skapa. För att få stöd fotograferades byggnaderna om de fanns nära, och i andra fall letade vi reda på bilder från Internet.

Eleverna gjorde först en skiss av byggnaden. Vilka detaljer ska vara med? Vilka ska bort? Det gäller att få fram det viktigaste i byggnaden, till exempel vilka huvudsakliga färger byggnaden består av.

Metod – Husbygget

Stommarna är olika mjölk- och juiceförpackningar. De är målade med All Round, en halvblank hobbyfärg. Först grundmålade i vitt, sedan en gång med valfri färg. Eleverna gjorde varsitt hus. De fick helt fria händer vad gäller färger, form, storlek och detaljer.

Gruppvis bestämde de vilka större byggnader som de ville göra tillsammans och som de tycker är viktiga för Jönköping. 

Till sist satte vi fast husen med dubbelhäftande tejp (en starkare variant) på en vaxduk.

En bild av vår stad - Gemensamt bildprojekt för en hel klass

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy