Årskurs 4-6

Samhällskunskap

Föregående tips Nästa tips

Våld inom idrotten – vad tycker jag om det?

Syfte

Eleverna får, med hänsyn till de lagar som finns, fundera på vad de tycker om våld inom idrotten. Många ungdomar ser på t ex hockey och rycks med i matcherna. Eleverna får fundera på vad de tycker om brutaliteter inom idrotten, samt öva på att argumentera för sina åsikter. Vad är okej och inte?

Läraren reflekterar

Ett växande fenomen som är viktigt att reflektera om. Många elever har inte ens ställt sig frågan och det är vettigt att slåss på hockeyrinken. Det blir intressanta diskussioner och nya insikter.

Metod

 • Läs tillsammans delar av lagstiftningen. Den finns på lagboken.se eller på Sveriges Riksdag. Om brott mot liv och hälsa står bl a: 5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).
 • Regelbok i ishockey finns på Svenska ishockeyförbundet.
 • Läs artiklar om aktuella händelser inom idrotten och/eller titta på aktuella klipp. Förslag nedan.
 • Försök att ta reda på eventuella konsekvenser för de inblandade, både inom idrotten och rättsligt.
 • Diskutera frågor i par och mindre grupper. Lyft resonemang i helklass.

Artiklar och klipp om våld inom idrotten

Se slagsmål mellan Skellefteå AIK och HV71
Hockeyslagsmål (artikel)

Diskussionsfrågor om lagar

 • Redogör för några lagar om brott mot annan människa.
 • Vilka påföljder kan brotten få?
 • Är det rimliga påföljder?
 • Får brotten de påföljder som lagen föreskriver?
 • Varför finns lagar om dessa brott?

Frågor om idrott och våld

 • Har du själv upplevt våld inom idrotten?
 • Har du sett våld inom idrotten?
 • Om  ja, vad tyckte du om situationen? Vad kände du? Hur reagerade du?
 • Har du sett våld på klipp eller läst om det i tidningen?
 • Vad tycker du t ex om att hockeyspelare eller fotbollsspelare slår varandra?
 • Varför tror du att publiken jublar när det blir slagsmål?
 • Vad tycker du om det?
 • Det är förbjudet enligt hockeyreglerna att slåss (liksom i lagboken). Hur många hockeyspelare tror du blir straffade för misshandel efter en fight på isen? Är det rätt eller fel?

Frågor om idrott och kränkningar

 • Har du varit med om kränkningar inom idrotten (t ex fula ord, hot eller gester)?
 • Har du sett kränkningar inom idrotten?
 • Kränkningar civilt kan leda till böter. Hur ofta är det så inom idrotten?
 • Vad tycker du om det?

Reflekterande och avslutande frågor

 • Våld och kränkningar tycks vara en mer eller mindre accepterad del av idrotten. Dina tankar om det?
 • Hur tror du att du påverkas av det du ser och upplever vad gäller våld och kränkningar inom idrotten?
 • Hur tror du att andra, t ex vuxna påverkas av det de ser på tv?
 • Går det göra något åt våldet inom idrotten? Vad?

Lgr 11 Förmåga 

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Centralt innehåll 

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Kunskapskrav 

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och välunderbyggda argument.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy