Årskurs 4-6

Samhällskunskap

Föregående tips Nästa tips

Våld inom idrotten – vad tycker jag om det?

Syfte

Eleverna får, med hänsyn till de lagar som finns, fundera på vad de tycker om våld inom idrotten. Många ungdomar ser på till exempel ishockey och rycks med i matcherna. Eleverna får fundera på vad de tycker om brutaliteter inom idrotten, samt öva på att argumentera för sina åsikter. Vad är okej och inte?

Läraren reflekterar

Ett fenomen som är viktigt att reflektera om. Många elever har inte ens ställt sig frågan och det är vettigt att slåss på hockeyrinken. Det blir intressanta diskussioner och förhoppningsvis nya insikter.

Metod

 • Läs tillsammans delar av lagstiftningen. Den finns på lagboken.se eller på Sveriges Riksdag. Om brott mot liv och hälsa står bl a: 5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).
 • Regelbok i ishockey finns på Svenska ishockeyförbundet.
 • Läs artiklar om aktuella händelser inom idrotten och/eller titta på aktuella klipp. Förslag nedan.
 • Försök att ta reda på eventuella konsekvenser för de inblandade, både inom idrotten och rättsligt.
 • Diskutera frågor i par och mindre grupper. Lyft resonemang i helklass.

Artiklar och klipp om våld inom idrotten

Hockeyslagsmål (artikel)

Diskussionsfrågor om lagar

 • Redogör för några lagar om brott mot annan människa.
 • Vilka påföljder kan brotten få?
 • Är det rimliga påföljder?
 • Får brotten de påföljder som lagen föreskriver?
 • Varför finns lagar om dessa brott?

Frågor om idrott och våld

 • Har du själv upplevt våld inom idrotten?
 • Har du sett våld inom idrotten?
 • Om  ja, vad tyckte du om situationen? Vad kände du? Hur reagerade du?
 • Har du sett våld på klipp eller läst om det i tidningen?
 • Vad tycker du till exempel om att hockeyspelare eller fotbollsspelare slår varandra? Är det skillnader mellan olika sporter?
 • Varför tror du att publiken jublar när det blir slagsmål (som i klippet ovan)?
 • Vad tycker du om det?
 • Det är förbjudet enligt hockeyreglerna att slåss (liksom i lagboken). Hur många hockeyspelare tror du blir straffade för misshandel efter en fight på isen? Är det rätt eller fel?

Frågor om idrott och kränkningar

 • Har du varit med om kränkningar inom idrotten (till exempel fula ord, hot eller gester)?
 • Har du sett kränkningar inom idrotten?
 • Kränkningar civilt kan leda till böter. Hur ofta är det så inom idrotten?
 • Vad tycker du om det?

Reflekterande och avslutande frågor

 • Våld och kränkningar tycks vara en mer eller mindre accepterad del av idrotten. Varför är det så?
 • Hur tror du att du påverkas av det du ser och upplever vad gäller våld och kränkningar inom idrotten?
 • Går det göra något åt våldet inom idrotten? Vad?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Centralt innehåll*

Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Betygskriterier*

Eleven för välutvecklade resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med välgrundade källkritiska argument.

* årskurs 4-6

Kommentarer

 • Annelie Arleryd skriver:

  Bra idé! Ett tips jag kom på är att ha med någon fråga om hur de tror föräldrar påverkar spelarna som barn – hemma och på läktaren – då det säkert blir lätt för elever att relatera till.

 • Märit Wallin skriver:

  Det ska bli spännande att jobba med den här lektionen. Vi pratar mycket om våld i olika medier, och hur det kan påverka oss. Snart ska vi börja läsa om lagfrågor i samhällskunskapen. Tack för lektionstipset!

 • Ulrika Vass skriver:

  Vid en första blick på denna lektionsplanering så tycker jag den verkar mycket bra. Det ska bli intressant att genomföra den i min år 6 med flera hockeyelever i.


Läs vår personuppgiftspolicy