Årskurs 1-3

Matematik

Vad hände under lovet?

Syfte

Använda elevernas vardag för att synliggöra olika företeelser i matematiskt form – frekvenstabeller och stapeldiagram.

Läraren reflekterar

Ett sätt att träna på att använda tabeller och diagram kan vara att undersöka elevernas aktiviteter under lov, vecka eller helg. En del elever vill väldigt gärna berätta vad de varit med om (och blir besvikna om de inte får), medan andra inte vill berätta alls. Med en styrd övning kan jag som lärare få så många som möjligt att vara delaktiga på ett sätt som passar de flesta.

Detta enkla upplägg har jag använt i flera klasser och brukar vara en uppskattad och nyttig övning som går att relatera till när vi fortsättningsvis arbetar med statistik. I flera fall brukar eleverna ha enklare att komma ihåg tabeller och diagram när de gjort en undersökning utifrån sina egna erfarenheter.

Metod

Börja med att välja ut några olika aktiviteter som du tror att flera av dina elever har gjort under den valda tidsperioden. Det kan vara till exempel ritat, idrottat, spelat sällskapsspel, träffat en släkting, tittat på nyheter, använt en dator eller läst en bok. Fråga eleverna: Vilka har ritat? Räkna händerna. Gör sedan en frekvenstabell tillsammans där resultatet sammanställs och redovisa slutligen alltsammans i ett diagram, förslagsvis ett stapeldiagram. Du ritar på tavlan och eleverna gör egna tabeller och diagram.

Förfarandet går att upprepa flera gånger under en termin. Använd samma och jämför med tidigare resultat eller byt ut det undersökta för att skapa variation.

Exempel på förtrycka frekvenstabeller:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier.

Centralt innehåll

Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Vid olika undersökningar avläser och skapar eleven enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy