Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Utveckla svaren – en stödstruktur

Syfte

Att ge eleverna stöd i sitt sätt att skriva utvecklade svar på frågor med hjälp av en tydlig struktur.

Läraren reflekterar

I många ämnen förekommer det att eleven får som feedback att de behöver utveckla sina svar när de svarar på frågor. Jag upplever att eleverna med hjälp av en tydlig stödstruktur förstår hur de ska formulera sig för att komma vidare. I början blir formuleringarna något onyanserade och eleverna förlitar sig blint på stödstrukturen  i alla sina svar, men efterhand upplever jag att de flesta elever hittar sitt eget sätt att variera sig.

Metod

Jag inleder med att vi gemensamt tittar på olika exempelsvar (på samma fråga). Tillsammans resonerar vi kring vilket svar som kan anses vara mer välutvecklat än det andra. Vi tittar på likheter och skillnader.

Vi övar tillsammans i hela gruppen på att skriva ett välutvecklat svar med hjälp av stödstrukturen och efter det skriver de svar i par där de får jämföra sina svar med andras.

Till sist är de redo att skriva välutvecklade svar själva.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy