Årskurs 7-9

Engelska

Urban Legends

Syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper i att tillägna sig innehållet i talat språk från olika källor. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå talad engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer.

Läraren reflekterar

Denna lektion handlar främst om hörförståelse, men också om att muntligen kunna sammanfatta det viktigaste i en längre talad framställning. Tidigare har lektionen utfallit väl, eftersom temat Urban Legends är spännande och intresseväckande. Det kan också inspirera till ytterligare arbete efteråt omkring temat och vidare diskussioner om varför dessa myter förekommer och dess funktion.

Metod

 1. Divide the class into four groups.
 2. Give one of the four “Urban Legends” below to each group, mix the group members into four new, mixed groups  and instruct all its members to prepare presenting his/her legend orally, for the other group members.
 3. Every group member listens to their particular legend, makes notes and finally presents a summary of the “urban legend”, with some details, their own personal comments and thoughts. Each member speaks for 3-5 minutes.  Use only 10-15 keywords for this presentation.
 4. Class discussion, after watching all four legends together once. Talk about:
 • Why do “Urban Legends” exist?
 • What is the typical style, content and look of an “Urban Legend? Identify the features.
 • What function do they have, today?
 • Do you know any other “Urban Legends”?
 • Is there some truth to any of the “Urban Legends” you have heard about?

Here are the four “Urban Legends” from YouTube:

Tanning bed death http://www.youtube.com/watch?v=Ywld7yKpVZU
Lipo suction accident http://www.youtube.com/watch?v=5Z2mGrzuBHk
Red dye in the pool water http://www.youtube.com/watch?v=GL3J9BEVjjA
Dog for dinner http://www.youtube.com/watch?v=oA4SlPSOuak

Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Talad engelska och texter från olika medier. Muntliga och skriftliga berättelser, instruktioner och beskrivningar.

Kunskapskrav

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situationEleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy