Årskurs 7-9

Engelska

Urban Legends

Syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper i att tillägna sig innehållet i talat språk från olika källor. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå talad engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer.

Läraren reflekterar

Denna lektion handlar främst om hörförståelse, men också om att muntligen kunna sammanfatta det viktigaste i en längre talad framställning. Tidigare har lektionen utfallit väl, eftersom temat Urban Legends är spännande och intresseväckande. Det kan också inspirera till ytterligare arbete efteråt omkring temat och vidare diskussioner om varför dessa myter förekommer och dess funktion.

Metod

 1. Divide the class into four groups.
 2. Give one of the four “Urban Legends” below to each group, mix the group members into four new, mixed groups  and instruct all its members to prepare presenting his/her legend orally, for the other group members.
 3. Every group member listens to their particular legend, makes notes and finally presents a summary of the “urban legend”, with some details, their own personal comments and thoughts. Each member speaks for 3-5 minutes.  Use only 10-15 keywords for this presentation.
 4. Class discussion, after watching all four legends together once. Talk about:
 • Why do “Urban Legends” exist?
 • What is the typical style, content and look of an “Urban Legend? Identify the features.
 • What function do they have, today?
 • Do you know any other “Urban Legends”?
 • Is there some truth to any of the “Urban Legends” you have heard about?

Here are the four “Urban Legends” from YouTube:

Tanning bed death http://www.youtube.com/watch?v=Ywld7yKpVZU
Lipo suction accident http://www.youtube.com/watch?v=5Z2mGrzuBHk
Red dye in the pool water http://www.youtube.com/watch?v=GL3J9BEVjjA
Dog for dinner http://www.youtube.com/watch?v=oA4SlPSOuak

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Betygskriterier

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy