Årskurs 7-9

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Upptäcka staden genom kameralinsen

Syfte

Idén går att använda för att lära känna varandra eller upptäcka nya sidor hos klasskamraterna. Att se staden, varandra, saker eller fenomen genom kameralinsen är något som ligger nära ämnet bild, men i ämnesövergripande projekt, till exempel med SO och svenska, kan eleverna kombinera fotograferandet med olika former av skrivande (med olika syften).

Läraren reflekterar om mentorsdagar och team building

Om teambuilding och umgänge i samband med skolstarten går att säga mycket. Ofta får lärare minimalt med tid (eftersom de ska genomföras i samband med terminsstart och lärare har generellt ganska mycket att göra då) och noll kronor i budget för att genomföra aktiviteter i syfte att främja trygghet, gemenskap och relationer. På min skola ska tre nior underhållas under 1,5 dag. Vi hjälps åt genom att planera en halv dag var med lämpliga aktiviteter som sedan alla mentorer genomför med sina klasser.

Metod och upplägg – med exemplet Arboga

Jag har snott idén från alla Fotomaraton som finns i landet. Instruktion till lärare:

  • Samling vid lejonfontänen mitt i Arboga.
  • Klassen delas in i grupper om tre elever.*
  • Varje halvtimme delges ett tema vid fontänen. Totalt fem teman!
  • Efter sista uppdraget väljer gruppen ut de tre bästa bilderna som skickas till *admin*. Bilderna publiceras på vår skolsida!

Tre gemensamma och två unika teman för varje klass (Örebro Fotomaraton 2019):

TEMAN ONS EM (9C): Färgstark, Konstigt, Naturlig, Kladdigt, Cirkel
TEMAN TORS FM (9B): Triangel, Naturlig, Färgstark, Glad, Kladdigt
TEMAN TORS EM (9A): Leksak, Kladdigt, Färgstark, Fyrkant, Naturlig

*Ett alternativ för att alla ska få mötas är att skapa nya grupper inför varje nytt tema, men det kan lätt bli rörigt … tror jag …

Instruktioner till eleverna

Att upptäcka staden genom kameralinsen - Ett ämnesövergripande projekt

Resurser:
Örebro Fotomaraton
Stockholm Fotomaraton
Mölndal Fotomaraton
Sundsvall Fotomaraton
Det finns många fler!

Lgr22

Kopplingar till kapitel 1:

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.
Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

Kopplingar till kapitel 2. Skolans mål att att varje elev:

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,
kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmå,
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Centralt innehåll, åk 7-9: Exempel

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. (BILD)
  • Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor. (SAMHÄLLSKUNSKAP)
  • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. (SVENSKA)

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy