Fritidshem

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Föregående tips Nästa tips

Uppdrag

Syfte

Aktiviteter som kan användas i flera olika sammanhang, till exempel i femkamper, stationer eller till Among Us.

Metod – Förberedelser

Vi har gjort enkla uppgiftskort, plastat in dem och placerat ut uppgifterna tillsammans med material på givna platser. Uppgifterna kan anpassas till pågående teman på fritids och/eller skolan. Under bilden med exempel finns en redigerbar fil som kan användas när ni skapar uppdrag som passar i er verksamhet.

Lärarna reflekterar

Senast användes aktiviteterna till Among Us och det fungerade jättebra. På vissa stationer hade vi förberett uppgifter med olika svårighetsgrad så att eleverna kunde välja efter förmåga. Det kan vara bra att tänka på.

Lgr22

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas. Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy