Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Tulpanfält i Nederländerna

Syfte

Måla en bild av Nederländerna med djup och perspektiv.

Läraren reflekterar

Vad passar bättre att måla när man jobbar med Nederländerna än tulpanfält? Kombinera gärna SO-arbetet med en bilduppgift.

Metod

Först tittar vi på några bilder av tulpanfälten i Nederländerna, liksom en vanligt förekommande väderkvarn.

Läraren visar och förklarar var horisontlinjen kan vara för att få djup och perspektiv i bilden, cirka 1/3 ned från toppen. Visa också att fälten avsmalnar vid horisonten och att det går att urskilja detaljer på nära håll, men inte på längre.

Väderkvarnar ritas vid horisonten som siluetter, här ett exempel att härma. Eleverna skissar linjer, blommor och siluetter med blyerts och fyller i med pastellkritor. Fälten och himlen målas till sist med vattenfärg.

Elevexempel

Rita en väderkvarn i Nederländerna med tulpanfält

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy