Årskurs 7-9

Engelska

Tricky situations

Syfte

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Läraren reflekterar

Detta är ett lekfullt sätt att använda språkförmågan som uppskattas främst av de som har lite svårt för traditionell, vanlig språkinlärning, ”by the book”. Ofta har jag märkt ett stigande intresse för ämnet efter att ha kört den här lektionen några gånger och en mer avslappnad inställning hos den elev som hade ett svårt utgångsläge. Roligast blir det om den som berättar om sin situation kan göra det med lite inlevelse och känsla. Det här är en bra uppvärmningsövning till exempelvis ett delmoment med dramatik.

Metod och arbetsuppgift

 1. Work individually or in pairs. You will be given a description of a strange scenario, including odd and inexplicable characters, events and objects. There are 22 different scenarios, with different content.
 2. Come up with an explanation, for every piece of information in your description, and make sure it all makes sense and “fit together”, somehow. You can add information of any kind in your explanation, but you must not exclude anything from the given description. Explain in detail and with as much logic and credibility as possible, the series of unfortunate events which led up to the scenario, and also explain how you managed to get out of and solve the tricky situation.
 3. You are not allowed to use hallucinations, movie sets / TV productions, dreams, being influenced by drugs or any form of intoxication, or other obvious “cheats” as the cause of these mysterious events.
 4. Verbally, read the description of the situation out loud before the class and then recite your explanation, either from a written text or from keywords.
 5. As listeners, try to find holes in the explanation and question the story, if there are plot holes in the narrative.

When inventing reasons for everything in the situation, consider the following questions:

 • Where is this taking place?
 • For how long?
 • Who is/are taking part in the story?
 • Why is this happening?
 • How did you solve the situation?

Exempel (det finns 22 situationer i PDF-filen)

At a restaurant, the waiter suddenly whispers, when delivering your food: “Watch out, it’s poisoned!” and tells you to meet him outside in five minutes. As he leaves you, you notice that he is walking with a strange limp. People in the restaurant look worried at you and shake their heads, point at their watches and wave their hands, like a bird, flying away. You notice your table starts to buzz.

Watch out

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt Innehåll

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera, precisera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Betygskriterier

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy