Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Tre rader poesi

Syfte

Att observera den ”stora bilden” eller små detaljer i sin närmiljö. Att (be)skriva med bild och tre rader.

Läraren reflekterar

En promenad med ett öppet sinne och kameran i högsta hugg är allt som behövs för att skapa poesi! Se det som ett kreativt skrivande och kul på vägen.

Metod

Ta en promenad i din närmiljö. Fotografera längs vägen. Titta på bilderna och fundera på vilka tankar och känslor du får av dina bilder. Skriv dessa med tre rader!

Kombinera bild och text - En skrividé av Malin Larsson
Kombinera bild och text - En skrividé av Malin Larsson
Kombinera bild och text - En skrividé av Malin Larsson
Kombinera bild och text - En skrividé av Malin Larsson

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy