Ord

Ord i SO

Föregående tips Nästa tips

Trädkramare

Ordet betyder: person som (till­sammans med andra) håller sig fast vid ett träd för att hindra att det fälls om miljö­aktivist och dylikt som på så sätt protesterar mot makt­havares beslut. Ordet är belagt sedan 1980-talet. Källa: Svenska.se

Mer om ordet

Trädkramare är ett lånord i svenskan, ett så kallat översättningslån, av engelskans tree-hugger. Nya ord har bildats ur ordet, till exempel EU-kramare och motorvägskramare.
Källa: Engelska lånord i svenskan

Till Sverige kom begreppet på 1980-talet i samband med motståndet mot motorvägsbygget på E6 i Bohuslän. Demonstranterna kallade sig själva trädkramare, inspirerade av rörelsen i Indien. Cirka 420 demonstranter blev dömda vid Stenungsunds tingsrätt för ohörsamhet mot ordningsmakten. Händelsen är på så sätt den största aktionen av civil olydnad i modern svensk historia.
Källa: Wikipedia

Exempel där ordet förekommer

Trädkramarna i Ljungskile förändrade Sverige
Almstriden
Striden om Ojnareskogen

Aktivitet

Läs om någon av de nämnda exemplen ovan och skriv minnesanteckningar. Återberätta historien med hjälp av stödord.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy