Årskurs 7-9

Religion

Torkel i knipa – film och diskussion om mobbning och utanförskap

Syfte

Filmen ger bra underlag för samtal och andra aktiviteter om mobbning, kamratskap och grupptryck.

Läraren reflekterar

Torkel i knipa är en dataanimerad film som handlar om en skolklass och deras vikarie. Mobbning, kärlek och spänning ryms i denna mångfacetterade och absurda film som inte lämnar någon oberörd. Att se och diskutera det ”otillåtna” är också en väg till att öka förståelse och respekt för varandra. Som lärare gäller det att vara väl förberedd så att filmen och lektionen inte blir till lyteskomik.

Samtalsmetoder

Det finns olika sätt att analysera en film. Klass, situation och film avgör ofta metodval. Tänk på att varva perception (ta in), reflektion (tänka) och produktion (samtala/skriva). En sätt kan vara:

 • Jobba med en fråga i taget.
 • Låt varje elev skriva en kort stund, ca tre-fem minuter.
 • Para ihop eleverna två och två där de berättar för varandra hur de har tänkt.
 • Lyft gruppernas tankar i helklass.

eller

 • Låt eleverna parvis diskutera en fråga i taget.
 • Eleverna skriver ned sina tankar.

Frågor till filmen – Redogöra/förklara

 • Sammanfatta handlingen
 • Var utspelar sig filmen?

 Analysera och reflektera

 • Hur är Torkel? Utanpå, omkring, inuti (känslor, tankar, egenskaper).
 • Hur är Jason? Utanpå, omkring, inuti.
 • Hur är de vuxna i filmen? Beskriv alla karaktärer?
 • Doris råkar illa ut. Trots tragiken blir det roligt. Varför?
 • Vad får man skämta om? Och absolut inte?
 • Torkel och Jason är bästa vänner, men har ändå hemligheter för varandra. Är de ”riktiga” vänner?  Varför vågar de inte berätta allt för varandra?
 • Vad pratar de om? Vad pratar de inte om?
 • Vilka nya tankar har du fått av filmen och samtalen?

Alternativa arbetsuppgifter

 • Svara på frågorna skriftligt.
 • Skriv en tidningsartikel som om det hade hänt på riktigt.
 • Träffa en person i filmen och gör en intervju (skriftligt).
 • Skriv en berättelse om något av filmens teman.
 • Filmhandledning och diskussionsfrågor från SFI hittar du här.

Lgr 11 Förmåga 

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Centralt innehåll 

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Kunskapskrav 

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy