Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Tolka bilder

Syfte

För att träna inferenser och öka ordförrådet.

Läraren reflekterar

När jag arbetade med ett sagotema ville jag öka elevernas strategier för att göra inferenser. En bra utgångspunkt är att använda sig av bilder. Om du vill veta mer om detta kan du läsa kunskapsköversikten av Barbro Westlund Att läsa och förstå där hon skriver att om “eleverna har problem att göra inferenser kan bilderböcker /…/ helt eller nästa helt utan text, användas. Det är utifrån bilderna som en slutledning ska dras eller en muntlig berättelse ska formuleras. ” (sid 51). Jag valde att testa detta och anpassade det utifrån sagotemat genom att använda sagoillustrationer.

Metod – Att tolka en bild

När du tolkar bilder kan du göra det genom att titta i bilden och utanför bilden, med olika känslospråk och med författarens och ditt eget perspektiv. Här nedan får du lite olika förslag på meningar du kan använda för att tolka bilderna som du hittar som länkade bilder sist i tipset. På grund av upphovsrätt kan jag inte bädda in bilderna utan länkar dem bara.

Sätt ord på det du ser i bilden:

 • Jag ser…
 • Jag ser färgen…
 • Bilden föreställer…
 • Jag ser en/ett…
 • Jag ser dessa detaljer…

Sätt ord på det du inte ser:

 • Jag ser inte…
 • Det finns inget…
 • Om jag hade funnits i bilden hade jag varit detta…

Sätt ord på det du tror omger det som bilden visar:

 • Jag tänker mig att…
 • Jag tror att den som målat bilden sitter…
 • Jag ser att årstiden är denna för att…
 • Andra ledtrådar jag får är att…
 • Jag har varit på en liknande plats…
 • Relationen mellan personerna på bilden är…

Sätt ord på känslor:

 • Jag tror personerna är glada/arga/besvikna för att…
 • Hur ser du ut när du känner likadant?
 • Vilken känsla ger bilden dig?
 • Sakerna i bilden ger de samma eller olika känslor?
 • Om jag hade funnits i bilden hade jag varit…

Sätt ord på författarens budskap:

 • Jag tror författaren har påverkats av…
 • Jag tror författaren vill få oss att…
 • Jag tror författaren har inspirerats av…

Förslag på bilder

John Bauer – Tuvstarr
John Bauer – Pojken som aldrig var rädd
Elsa Beskow – Tomtebobarnen
Elsa Beskow – Tummelisa
Jenny Nyström – julkort
Rolf Lidberg – Trollboken
Ilon Wiklund – Ronja Rövardotter
Hans Arnold – Allra käraste syster

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Lässtrategier för att första, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Kunskapskrav

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy