Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Till mitt 15-åriga jag

Syfte

Detta är en planering som utgår från normer och yttrandefrihet. Alla människor ska bli bemötta med respekt för den de är. Eleverna får reflektera över dessa frågor i en valfri resonerande text.

Läraren reflekterar

Jag ville att eleverna skulle få skriva råd till sig själva som de vill lyfta fram som exempel för andra unga, för vuxenvärlden, men även för samhället i stort. Jag valde att göra mer valfri skrivuppgift där de kunde välja fritt (textens form).

Metod

Innan ni börjar med arbetat kan det vara bra att utgå från vad som räknas som diskriminering. På diskrimineringsombudsmannen finns denna lättlästa text: Vad är diskriminering. Utifrån diskrimineringsgrunderna får eleverna fundera på hur olika grupper skildras i media. Hur förstärks stereotyper? Har eleverna själva blivit utsatta för förutfattade meningar och kränkningar?

Vi lyssnade på några andra personers råd. Eleverna fick lyssna till och skriva ner råden som ges. Eleverna samtalade om vilka tankar de fått efter genomlyssningen. Därefter var det dags att fundera själv på textens innehåll och form (se nedan). Roy Fares Sandra Dahlberg Sara

Vidare läsning eller fördjupning

I filmen Melanin: Det är inte ok! träffar vi Alice Bah Kuhnke som talar till sitt 15-åriga jag. Hon delar med sig av de erfarenheter hon skaffat sig som vuxen.

Förslag på litteratur att läsa på temat är Saker jag hade velat veta när jag var 15 av Diana Olofsson och Johanna Wester. De har även en podd som heter När jag var 15 podden som har många bra avsnitt. Både Linnea Claesons bidrag i podden men hennes sommarprat berör samma tema. Podden med Linnea Claesson hittar ni här där hon nämner de tio saker hon önskar hon visste när hon var yngre. Lyssna från början till ett par minuter fram.

Jag skulle även rekommendera att lyssna på slutet av Miriam Bryans sommarprat där hon ger råd till sitt 13-åriga jag. Det hör ni 1h och 21 min in i här. Som ni förstår är bara åldern bara ett tal i mängden som man kan anpassa till elevernas ålder.

Skrivuppgift – Precis som jag

Gör en lista eller en tankekarta av dina råd. Nedan följer några förslag på upplägg.

Form: brev
Vilka fem råd vill du ge till dig själv idag som du tror är viktiga för framtiden? Du kan lyssna på fler exempel på råd på internet om du söker på Till mitt 15-åriga jag. Vi kommer att skicka dessa ”brev” till oss själv som levereras i framtiden. Antingen i ett igenklistrat kuvert som där öppningstiden måste anges eller via denna sida: https://www.futureme.org

Form: krönika
Om jag hade vetat detta som barn hade jag gjort annorlunda. Om du fick skriva till dig själv när du var vuxen vad tror du att du idag hade tänkt var viktigt och som sedan inte blev så viktiga? Resonera kring några ämnen som skola, jobb, kärleksliv, kläder, religion, musikstil eller något annat och hur du tror dessa kommer att påverka dig och hur du tänker kring detta i framtiden.

Form: reportage
Intervju med X om sina tonår. 
Du kan intervjua en person som är äldre och skriva ett porträtt om denna med en bild på personen som tonåring samt som nu. Lägg fokus på vad personen hade önskat veta som tonåring och vad som var orosmomenten men hur livet blev med facit i hand. Tänk på att få med många person- och miljöbeskrivningar.

Extra uppgift om du vill och hinner:
Om du vill få in multimodala inslag kan du välja att spela in din text med en bild på dig själv som i filmerna ”Till mitt 15 åriga jag”. Ni kan spela in med vanlig inspelningsfunktion för till exempel surfplatta eller mobil.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy