Årskurs 7-9

Slöjd

Tic Tac Toe

Syfte

Att mäta ut centrum och/eller med proportionellt avstånd i förhållanden till andra markeringar. Markera noggrant och förbereda för borrning. Att lära sig arbeta med pelarborrmaskinen.

Lärarens tankar om lektionen

Den här uppgiften kan vara ett bra projekt att lära sig eller repetera pelarborrmaskinen på. Det gäller att vara noggrann och att markera och mäta noggrant. Genom att eleven tittar på filmen inför lektionen kan läraren göra en säkerhetsgenomgång på pelarborrmaskien och sen kan eleven komma vidare på egen hand i projektet efter att ha gjort sin egen ritning och planerat sitt arbete.

Metod och uppgift

LGR11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Kunskapskrav

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på att säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy