Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

The Speech – my favourite thing

Syfte

Eleverna tränar på att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, samt ge respons.

Läraren reflekterar

Eleverna förbereder och genomför ett speech som är knutet till en favoritsak. Detta kan vara en verklig sak eller en sak som funnits tidigare i livet. Saken ska tas med eller visas upp på annat sätt när talet hålls. Det går även bra att berätta om en favoritresa/person/dröm. Det viktiga är att eleven pratar sammanhängande i några minuter. Just valfriheten underlättar för de flesta, men för en del blir det svårt att välja. Hjälp dessa elever med några exempel.

Metod

När det gäller ”speech” så brukar jag inleda med att själv hålla ett tal om en favoritsak. Jag gör även en stödstruktur i form av en mind map (tankekarta) med lämpliga kategorier på tavlan. Exempel på kategorier kan vara utseende, form, funktion, införskaffades, användes senast och så vidare.

Uppgiften

You will speak for 3-4 minutes in total. Time your speech during preparations to make sure it is not too short. The following will help you:

 • Start by saying something like ”Today I will talk about my ….”, ”I will tell you the exciting story of my favorite …”
 • Describe the ”thing” (colours, materials, textures, patterns, components, age, country of manufacturing, if possible)
 • Talk about the history of the ”thing”: when did you get it? who gave it to you? did you buy it yourself? how old is it? where is it from? has anyone had it before you?
 • Explain why it matters to you — why do you like it so much?
 • Try to be enthusiastic in your speech and talk slowly. Feel free to include a question or two for the people listening — to make sure that they really listened!

Examples of comments * Two stars and a wish *

 • You have a good pronunciation – Du har bra uttal
 • Your content was very fun – Ditt innehåll var väldigt roligt
 • Your content was very interesting – Ditt innehåll var väldigt intressant
 • You spoke at a good pace – Du talade med bra fart
 • You were very enthusiastic – Du var väldigt entusiastisk
 • You have a wide vocabulary – Du har ett brett ordförråd
 • It was fun to listen to you – Det var roligt att lyssna till dig
 • You had good eye contact – Du hade bra ögonkontakt
 • It was easy to understand – Det var lätt att förstå

Wishes:

 • You could try to speak slower – Du kan försöka tala saktare
 • You can work a little on your pronunciation – Du kan jobba lite på uttalet
 • Try to make your speech longer – Försök göra talet lite längre
 • Try to have better eye contact – Försök få till lite bättre ögonkontakt
 • Try to be more enthusiastic – Försök vara lite mer entusiastisk (mer inlevelse)

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Betygskriterier

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy