Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Textspanarna

Syfte

Att uppmuntra eleverna till läsning. Att eleverna funderar om det lästa, både i skolan och privat och kopplar det till andra texter och sammanhang.

Läraren reflekterar

Att ta till vara elevernas privata läsning är enkelt, roligt och viktigt. Det visar att deras intressen är intressanta och det ger oss lärare en möjlighet att bygga en bro mellan elevernas (text)värld och skolans.

Introduktion

Vi börjar med att lyssna på radioprogrammet Spanarna. Vi diskuterar några av spaningarna i mindre grupper och lyfter några elevtankar i helklass. Lyssnar eleverna på något liknande program eller läser texter som är av karaktären nutidsspaning? Hur gör de för att få reda på vad som händer i världen just nu?

Metod och uppgift

Eleverna tar med sig en text ”hemifrån”. Det kan vara ett Twittercitat, ett blogginlägg, en tidningsnyhet, en fras från en bok, en Instagramuppdatering, ett Facebookinlägg eller texten på mjölkpaketet. Det enda kravet är att det på något sätt har anknytning till det vi håller på med! Texten kan mailas till läraren eller tas med. Eleven läser upp texten i mindre grupper och eleverna samtalar om den. Läraren kan också kopiera upp utvalda texter som samtliga elever läser. Exempel på frågor att diskutera i grupperna och senare i helklass:

  • Vad handlar texten om?
  • Vem är avsändare?
  • I vilket syfte är den skriven?
  • I vilket sammanhang är den publicerad?
  • Vilka läser den?
  • Hur kan texten påverka läsaren?
  • På vilket sätt kan texten kopplas till det aktuella temat?

För att det inte ska bli för många texter att diskutera kan eleverna turas om att ta med sig texter. Sedan kan läraren avsluta veckan (eller temat) med att grupperna enas om en text som ska läsas av alla och diskuteras i hela klassen.

Exempel att visa eleverna

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll*

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy