Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Textkopplingar till Det osynliga barnet

Syfte

Textmöten kan ge eleverna en bredare bild och upplevelse av texten vi läser. Det får dem att tänka ett steg längre. Jag tänker att det breddar och fördjupar förståelsen för textens innehåll och att begreppet ”osynligt barn” kan betyda och innebära flera olika saker.

Läraren reflekterar

Det blev också ett tillfälle att visa eleverna hur man kan göra textkopplingar utanför texten, att associera till andra saker man läser och tar del av.

Metod

Vi läste texterna nedan inför, parallellt med och efter läsningen av Det osynliga barnet av Tove Jansson. Till varje text nedan ställde jag samma fråga:
Hur kan texten förknippas med begreppet osynliga barn?

Eleverna besvarade frågan enskilt genom att skriva ned sina tankar. Därefter diskuterade eleverna frågan i par och till sist lyftes elevernas tankar i helklass. Sen skrev vi ihop en gemensam text utifrån elevernas kommentarer.

Exempel på textmöten

Texterna följs av elevernas tankar om texten och textkopplingar till Det osynliga barnet samlade i ett gemensamt dokument. 

Vissa barn arbetar 14 timmar om dagen
Texten kan kopplas till osynliga barn eftersom att barnen som jobbar, de arbetar under så dåliga arbetsförhållanden. Jag kan tänka mig att de kan känna sig osynliga när de jobbar väldigt många timmar under en dag och inte får någon mat, knappt någon lön och sedan även behandlas dåligt. Man kan koppla det till texten det osynliga barnet där barnet/Ninni i texten blev osynlig pga hur dåligt hon blev behandlad. I texten står det även att barnen som arbetar oftast drabbas av depression och det kan man också koppla till att man känner sig osynlig, man känner att ingen bryr sig om än och att man försvinner in i sig själv vilket också kan göra att man känner sig osynlig. Barn som tvingas arbeta blir berövade sin barndom och hindras från att utvecklas till självständiga människor. De kan även skadas både fysiskt och psykiskt. Texten “Vissa barn arbetar 14 timmar om dagen” går alltså att koppla till temat “osynliga barn” genom att barn som utsätts för barnarbete kan känna sig ensamma, som att ingen bryr sig om dem och att ingen vill hjälpa dem. Många barn som utsätts för barnarbete behandlas även väldigt illa på många olika sätt. Vilket kan leda till att de tillslut blir “osynliga” och försvinner in i sig själva. 

Massgrav med 215 barn har upptäckts i Kanada
Texten kan kopplas till osynliga barn eftersom att barnen som var på denna internatskolan var ursprungsbefolkning. De som inte var en del av ursprungsbefolkningen ville assimilera barnen som var en del av ursprungsbefolkningen. Barnen fick inte vara sig själva. De fick t.ex. inte tala sina modersmål och utöva sina kulturella traditioner. På internatet fick inte barnen mat och de behandlades väldigt dåligt. Det kan då kopplas till temat osynliga barn eftersom att barnen säkert kände sig osynliga eftersom de behandlades så dåligt och svalt ihjäl. De dog och begravdes och det var inte många som uppmärksammade det förens nu, när deras gravar upptäcktes.

12 000 ryska barn överges varje år
Texten kan kopplas till temat osynliga barn därför att barnen med funktionsnedsättningar lämnas. Föräldrarna till barnen överger barnen just för att de har en funktionsnedsättning, de kan lämnas bort bara någon timme efter födseln. Hela samhället anser att om man har ett barn som har en funktionsnedsättning så är man olycklig. Samhället har skapat en norm där barn med funktionsvariationer inte passar in. Det är så många barn som lämnas till barnhem att barnhemmen är överfulla och det verkligen inte får plats fler barn. Texten kan då kopplas till temat osynliga barn eftersom barnen känner sig säkert osynliga, ingen adopterar dem och ingen bryr sig om dem.

Filmer från Friends: Film 1
Ordet ”osynlig” kan förknippas med filmen eftersom pojken i filmen upplevs som nedstämd och “osynlig”. Han ser världen som en mörk plats och alla elaka ord som han får drar ner honom i mörkret. Sen får han ett enkelt “hej” och världen ljusnar. Det bevisar att en enkelt hej kan göra jättestor skillnad i en människas liv.

Film 2
Ordet ”osynlig” kan förknippas med filmen eftersom flickan i filmen känner sig osynlig för att ingen pratar eller märker att hon är där. Exempel på detta är när de har idrott i skolan och ingen vill välja henne på sitt lag i leken. Men sedan under lunchen så sätter sig en person vid samma bord som henne och då känner hon sig inte lika osynlig längre – hon börjar synas.

Det handlar om dig, avsnitt 1 (Finns på SLI, Mediapolen, UR Play och liknande tjänster som många skolor är anslutna till)
Cimon som var med i en säsong av Paradise hotel när han var 19 år uttrycker att genom att delta i programmet försökte han att bevisa för sina förra mobbare att han var “manlig, heterosexuell och framgångsrik”. Han gjorde sitt riktiga jag osynligt (eftersom det var tvärtemot detta – egentligen var han osäker, homosexuell och inte så framgångsrik). Cimon mobbade även sina klasskamrater när han var yngre och fick dem att må dåligt för att själv må bättre och slippa vara ensam. Han uttrycker att “som mobbare hade jag behövt att någon SÅG att det var något jag saknade”. En tjej i filmen som mobbat uttrycker att när hon mobbade sina klasskamrater så blev hon en person som alla såg “alla SÅG mig” – visar på att hon inte kände sig sedd förut = osynlig. Måns som tog livet av sig när han började årskurs 7 hade skrivit en dikt som hans pappa hittade på hans dator ett år efter hans död. I dikten nämner han att han kände sig osynlig.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll*

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy