Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Textanalys av en saga

Syfte

Analysera en saga och identifiera genretypiska inslag.

Läraren reflekterar

Självklart läser vi sagorna som är föremål för textanalys och samtalar om dem. Det här några uppgifter av flera.

Metod

STEG 1: Först fick eleverna fundera en stund på vad de associerar med en saga. Efter en stund tanke samtalade de med bänkgrannen. Vi samlade bänkparens förslag på tavlan. Det blev tillsammans många saker!

STEG 2: Vi läste tillsammans Guldlock. Eleverna sammanfattade och samtalade om sagan. Därefter återvände vi tillbaka till texten och letade efter för sagan typiska inslag tillsammans. Hur börjar sagan? Finns talet 3 med? Talande djur?

STEG 3: Eleverna fick nu läsa några sagor, till exempel Bockarna Bruse, Rödluvan, Tre små grisarna, Snövit och Askungen, tillsammans i mindre grupper. Sagorna var kopierade för att eleverna senare skulle kunna göra anteckningar och markeringar i texten. De sammanfattade med stöd av sexfältare (med till exempel huvudpersoner – ond och god, tid och plats, inledning, mitten och avslut). Eleverna samtalade om texten. Därefter påbörjades analysarbetet. De skulle leta efter typiska inslag och markera dessa med färgpennor i texten.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy