Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Testa ordspråket

Syfte

Lära sig några ordspråk och hur de kan användas i vardagen.

Läraren reflekterar

Eleverna tycker att det är kul med ordspråk och berättar även om alla knasiga ordspråk de sett och hört på årets julkalender om familjen Knyckerts. Vi har också pratat om att många ordspråk är från förr i tiden och kan låta lite gammalmodiga som Tala är silver, tiga är guld.

Metod

Jag inleder med att berätta vad ett ordspråk är och vilken funktion de har i språket. Därefter väljer jag ut dagens ordspråk och ger några exempel på när det är lämpligt att använda det. Eleverna får tillsammans lista ut vad det kan betyda. Därefter får de själva fundera ut några tillfällen då ordspråket hade fungerat att använda i vardagen.

Eleverna skriver ordspråket så fint de kan och ritar en lämplig bild till. Eleverna uppmanas att testa ordspråket hemma under veckan. I slutet av veckan följer vi upp och tar del av elevernas erfarenheter.

Det finns korta filmer om ordspråk på ne.se och sli.se som jag brukar visa i samband med det aktuella ordspråket.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy