Årskurs 1-3

Ämnesövergripande

Tema Claude Monet

Syfte

Syftet är att lära sig om en av de viktigaste konstnärerna i vår historia, träna på att återberätta och göra tankekarta.

Min reflektion innan temat

Göra tankekarta är något som från början är väldigt svårt för de flesta elever, jag väljer därför att göra tankekartor tillsammans i klassen i början för att alla ska få en förståelse för vad det är och hur den kan användas. Under den första lektionen i vårt minitema förklarar jag för eleverna att vi ska lära oss om en konstnär som heter Claude Monet, skriva en faktatext om honom, titta på bilder av hans olika konstverk, samt göra våra egna konstverk i samma stil som honom. Jag förklarar också att det här kommer ta ca fyra lektioner samt att vi den här första lektionen kommer att fokusera på vem Claude Monet var.

DEL 1

Vi läser Linnea i målarens trädgård. Efter detta hjälps hela klassen åt att göra en tankekarta på tavlan. I tankekartan skriver vi upp sådant som är viktigt att komma ihåg när det gäller Claude Monet. Jag visar att man bara skriver stödord i de olika bubblorna, inte hela meningar, detta för att få ner så många tankar som möjligt på kort tid. När alla tankar är fångade hjälps vi åt att sortera upp dem genom att flytta runt bubblorna i tankekartan så att konstverk hamnar på ett ställe, familj på ett annat och så vidare. Efter detta förklarar jag att alla var för sig ska få skriva en faktatext om Claude Monet nästa lektion.

DEL 2

Min reflektion innan lektionen

Skriva faktatexter blir i början mest upprabblande av fakta, till exempel: Han föddes 1978. Han dog 1999. Hans fru hette Julia. Han var konstnär. Jag vill förklara vikten av att faktatexten kan vara beskrivande samtidigt som det ska finnas ett flyt i texten.

Genomförande av lektionen

Jag återkopplar först till föregående lektion i vårt minitema Claude Monet. Påminner dem om Linnea i målarens trädgård och att vi gjorde en tankekarta tillsammans efteråt. Jag förklarar för eleverna att det nu är dags för dem att skriva en faktatext om Claude Monet. För att komma ihåg så mycket som möjligt om honom ska de ta tankekartan till hjälp.

Del 3

Min reflektion innan lektionen

Mina erfarenheter av att måla i impressionistisk stil är att elever tycker det är roligt. Det ser bara ut som kludd på nära håll men en bit ifrån ser man konstverket i sin helhet. Magiskt. Många tycker dock att det är svårt att måla i flera steg, först pensel med färg och tapetklister, sedan pastellkrita och till sist ge målningarna en fin lackning.

Genomförande av lektionen

Vi tittar först på bilder föreställande Claude Monets konstverk, exempelvis målningar föreställande japanska bron, näckrosor och krassegången. Sedan förklarar jag gången i elevernas bildframställning.

STEG 1: Eleverna ska först välja ett konstverk av Claude Monet, skissa av det på ett vitt papper, löst med blyertspenna och endast konturerna.

STEG 2: Efter det ska de med hjälp av färg blandat med tapetklisterpulver (vilket gör färgen lite klumpig) måla så likt originalet som möjligt. Det är viktigt att visa hur de ska använda penseln. Monet målade genom att dutta med penseln så det blev små kluddar som till sist blir en helhet. När eleverna målat färdigt ska hela pappret vara täckt av färg och ska sedan ligga och torka.

STEG 3: När bilderna har torkat, kanske till nästa dag, är det dags att förstärka konturer och detaljer i bilden med hjälp av pastellkrita. Jag visar först upp en av Monets bilder på projektorn och visar vilka detaljer och konturer som bör förstärkas. Visa flera konstverk och be eleverna komma med förslag på vilka detaljer som kan förstärkas med krita. Efter denna genomgång får eleverna göra detta på sina egna konstverk. När de är nöjda ska sedan hela bilden lackas med Art medium eller liknande för att bilden ska bli blank och fin. Detta behöver nu torka igen till nästa dag.

Min reflektion efter lektionen

Det här var en mycket uppskattad bilduppgift och alla gick in för den fullständigt. Något som jag kommer att tänka på till nästa gång är att planera in mer tid till målandet med penseln.

Bild – Lgr 11 Förmåga

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar.

Kunskapskrav

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Svenska – Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, söka information från olika källor.

Centralt innehåll

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy