Årskurs 1-3

Teknik

Teknik i hemmet

Syfte

Uppmuntra eleverna att upptäcka teknik i sin vardag. Eleverna ska fundera på vilken teknik de använder hemma!

Läraren reflekterar

När eleverna ska fundera på vilken teknik de har hemma kommer (nästan) alla att tänka på TV, dator, surfplatta och andra apparater. I nästa steg får de bara lista sådant som INTE kräver elektricitet. Då blir det lite klurigare!

Metod

Jag brukar börja med denna lilla berättelse:

På en stig i skogen ligger en liten pinne som naturen skapat och som bara är en pinne i skogen. Nu kommer du gåendes och har med dig en termos med te. Du häller upp i en kopp och vill såklart ha lite socker i ditt te…men du har glömt ta med dig en sked. Du plockar upp den lilla pinnen och rör om i ditt te. NU är det inte bara en liten pinne i skogen längre, utan du har gjort det till ett verktyg – en sked.

STEG 1: Fråga sedan eleverna vilken teknik de har och använder hemma. Eleverna skriver ned förslag och diskuterar med sin bordskamrat. Jag lyfter några exempel i helklass.

STEG 2: Nu får de bara skriva upp tekniska prylar som inte fordrar elektricitet. Eleverna jämför iakttagelser med varandra. Jag lyfter några exempel i helklass.

STEG 3: Jag har förberett påsar där jag har lagt i konservöppnare, potatisskalare, skruvmejsel, hänglås och liknande saker, sådant som eleverna faktiskt inte tänker på är tekniska uppfinningar. Jag har gjort 5-6 sådana påsar och låter eleverna komma fram och känna. De återvänder till sin plats och antecknar sina gissningar. När alla har känt och gissat får de berätta om sina antaganden för varandra. Jag ger till sist eleverna de rätta svaren.

STEG 4:  Klassen delas in i grupper. Varje grupp får en påse med ett föremål i. Eleverna ska nu beskriva föremålet med text och bild. De gör en skiss av föremålet, skriver vad det används till, hur det fungerar och vilket material det är gjort av.

Lgr22 Syfte

Utveckla kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll*

Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy