Årskurs 4-6

Bild

Teckna serier

Syfte

Att uttrycka något i seriens format. Med bilder, kombinerat med korta texter, förmedla en historia och/eller en känsla.

Läraren reflekterar

Det finns potential att utveckla denna uppgift till att omfatta just den teknik du vill/behöver komplettera med för din uppgift. Mitt exempel är färglagt digitalt. Men du kanske vill använda akvarell, blyerts eller något annat. 

Metod

Vi börjar med att analysera några serier. Det är lätt att googla eller plocka fram det man själv har hemma. Vi ställer frågor som: Vad är det för sorts serie – humor, äventyr, sport, action? Hur är berättelsen uppbyggd och framställd dramaturgiskt? Var utspelar den sig? Finns det några dilemman? Budskap?Vilken form – Svartvit/färg, detaljerad/stiliserad, konstnärlig, miljöer?

Emma Hambergs Serietecknarskola är användbar med korta, lättsamma och innehållsrika filmklipp. Vi tittar på några avsnitt.

Elevuppgift och tillvägagångssätt

  • Bestäm vad din serie ska handla om,  samt vilken genre och form du ska använda.
  • Bestäm vilken eller vilka karaktärer du ska ha i din serie.
  • Skriv ett kort manus där du beskriver serien kortfattat. Exempel: Bamse krockar med Vargen. Vargen blir arg. Bamse ber om förlåtelse. Vargen blir glad. Tänk på början/mitt/slut om det är en berättelse!
  • Skissa mycket löst upp serien (en ruta = ett halvt A4). Din serie ska vara välgjord och du ska anpassa dig efter den tid du får reda på att du har. Använd hela den tiden.
  • Skriv texter till din serie. Fundera på var du vill infoga prat- och tankebubblor, samt berättarrutor. Emma Hambergs tecknarskola om pratbubblor.
  • Avsluta din serie med att använda fineliner och att färglägga.

Bildprocessen – steg för steg

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy