Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Teckna med höger hjärnhalva

Teckna med höger hjärnhalva

Syfte

Teckningsövningar för att se och uppfatta tingen på ett nytt sätt, utan att fastna i stereotypa föreställningar, och därmed utveckla sitt tecknande.

Tipsaren reflekterar: Om Betty Edwards och ämnesöverskridande

Bakgrund: 1982 kom Betty Edwards bok, Teckna med höger hjärnhalva, ut i Sverige. Teorin bakom pedagogiken byggde på den tidens kunskap om vänster och höger hjärnhalva. Idag har forskarna kunnat ge en mer tillförlitlig och detaljerad kunskap om de två olika hjärnhalvornas funktioner.

Men Betty Edwards övningar har visat sig fungera och är fortfarande populära, där många har utvecklat sitt tecknande, med hjälp av övningarna, på kort tid.

Ämnesöverskridande undervisning: Det går med fördel ta upp ämnet teckna med höger hjärnhalva i både bild och naturkunskap, med inriktning på människans två olika hjärnhalvors funktionssätt.

Metod

Material: övningsblad, vitt papper, blyertspenna, suddgummi och färgpennor.

Videon nedan kan fungera som introduktion och inspiration för lärare och elever. Titta gemensamt på videoklippet:

Övningsbladen går att erbjuda till eleverna som de är, men även utveckla dem efter behov. Förslag på upplägg för en lektion:

  1. Kort introduktion där man kan visa medföljande video.
  2. Eleverna börjar med valfri övning.
  3. Klassen reflekterar hur det fungerade.
  4. Avsluta lektionen med rita – gissa. Antingen kan de använda medföljande övning eller annan valfri bild.

Länkresurser

Fördjupning om de olika hjärnhalvorna: Hjärnforskaren Jill Bolte Taylor föreläser om när hon fick stroke i vänster hjärnhalva.

Betty Edwards officiella webbplats: https://www.drawright.com

Spellista som handlar om att teckna med höger hjärnhalva: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-pW85lac5zR3yvs-8RP_GyOp9NJDCWaK

Kostnadsfria böcker eller utdrag ur böcker om att teckna, bland annat Betty Edwards bok: https://www.issuu.com/jorsater/stacks/96cf573f00e2444da1c9e72a19cffd8d

Fler övningar om att teckna med höger hjärnhalva på Pinterest: https://pin.it/uul67dk2xyqis5

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt och prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy