Årskurs 4-6

Bild

Teckna ansikte – med hjälp av linjer

Syfte

Eleverna tränar på ansiktets proportioner och hur en avbild kan skapas med hjälp av en enkel teknik.

Läraren reflekterar

Att teckna ett ansikte är svårt. Med struktur och linjer blir det helt plötsligt lite enklare. Eleverna får en metod som de kan använda i flera sammanhang där resultatet blir bra!

Metod och uppgift 1

Använd bilder av riktiga människor och visa hur linjerna i ansiktet går och hur stora delarna är i förhållande till varandra. Dra linjer enligt bilden nedan. Låt eleverna upptäcka linjer på ansikten ur olika tidningar eller på bilder från Internet.

Uppgift 2 steg för steg (görs gemensamt)

  • Rita en oval
  • Dra ett streck uppifrån och ned (1)
  • Dra ett vågrätt streck i mitten (2)
  • Dra ett vågrätt streck i mitten av streck nr 2 och hakspetsen (3)
  • Dra ett vågrätt streck mellan streck nr 3 och hakspetsen (4)
  • Teckna delerna öron, ögon, näsa, mun

Uppgift 3

Eleverna gör ett självporträtt eller valfritt ansikte.

Lgr 11 Förmåga 

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Centralt innehåll 

Framställning av berättande och informativa bilder, t ex serier och illustrationer till text.

Kunskapskrav 

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett välfungerande, varierat och idérikt sätt för att  skapa olika uttryck.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy