Årskurs 1-3

Matematik

Tärningsspel – om positionssystemet

Syfte

Att träna på positionssystemet.

Läraren reflekterar

Ett roligt och effektivt sätt att träna positioner på. Det blir tydligt för eleverna att siffrornas placering i förhållande till varandra har stor betydelse. Om den höga siffran hamnar på fel position förlorar man!

Metod

Visa hur spelet fungerar genom att spela mot hela klassen. Du behöver en tärning, gärna med siffrorna 0-9, men det går lika bra med en vanlig. I bifogad fil finns kopieringsunderlag för tvåsiffriga och fyrsiffriga tal.

Spelregler

Spela parvis. Turas om att slå. Spelaren får välja i vilken ruta siffran ska stå. Det gäller att få så högt tal som möjligt när alla siffror är på plats i positionssystemet. Den som får högst, vinner omgången. Ett alternativt spel att är få ett få lågt tal som möjligt. Du kan använda rutigt papper eller göra enkla protokoll. Anpassa antalet omgångar och antal siffror i systemet efter elevgrupp.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet. Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven visar grundläggande kunskaper om naturliga tal och beskriver tals inbördes relation samt delar upp tal.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy