Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Talk About You

Syfte

Få igång snacket efter ett lov eller en helg eller i början av en lektion!

Läraren reflekterar

Den här typen av aktiviteter brukar eleverna gå igång på. Det är dessutom ganska enkelt att fylla på med nya ingångar utifrån en given mall – varför inte låta eleverna komma på situationer till nästa veckas samtal?

Metod

Förberedelser: Kopiera upp situationerna och plasta in dem. De finns som PDF längst ned eller här som ett Google Dokument (bara att kopiera och göra egna). Dela ut ett kort till varje elev. Skriv upp några punkter som eleverna kan förbereda under några minuter till den situation som de har fått tilldelade sig. De kan skriva anteckningar i löpande text, punktform eller som en tankekarta. De kan berätta om: 

  • Explain what happened (in detail).
  • Tell your friends why it happened.
  • Tell them how you feel about it.
  • Will this lead to something else?

Eleverna kan redogöra muntligt för bordsgrannen, i mindre grupper eller gå runt i klassrummet och berätta för många.

Exempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Betygskriterier

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy