Annons: Film och Skola - Nu med elevkonto

Årskurs 1-3

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Talk about – Would you rather?

Syfte

Att samtala på engelska och lära sig passande fraser. Samtalsunderlag till en hel klass medföljer som PDF (kopieringsunderlag).

Läraren reflekterar

Eleverna vågar ofta ta ut svängarna mer då samtal äger rum under lediga former. Det bestämda samtalet skapar också en styrning som brukar underlätta (eleverna vet vad de ska prata om). Använd aktiviteten antingen utomhus eller inomhus.

Metod

Skriv ut korten och plasta in dem. Introducera korten och skriv upp några fraser som kan vara användbara. Träna på att säga dessa i talkörer.

Muntlig övning - Att samtala på engelska - Ett samtalsunderlag för årskurs 1-3 i engelska

Korten kan användas på lite olika sätt:

 • Varje elev får var sitt kort. Eleverna går runt i klassrummet och svarar på kompisens kort. Kortets ägare kan avsluta med att ge sitt svar (som kan förändras i takt med att eleven får ny input). Aktiviteten kan upprepas många gånger (genom att eleverna byter kort med varandra).
 • Eleverna samtalar i par. Korten skickas runt i klassen (till exempel ett steg åt höger hela tiden). När korten är gått runt är aktiviteten slut. Denna kan upprepas hur många gånger som helst genom att eleverna byter par.
 • Efter varje ”taltillfälle” kan läraren lyfta exempelvis tre kort och samtala om dessa i helklass. Eleverna kan skriva ned klassens samlade motiveringar och rita bilder till orden i en engelskbok (då kan eleverna enkelt återvända till ord och fraser för att repetera).

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 3)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy
  Annons: Fritidshemmens rikskonferens 2020
  Annons: Skrivdidaktik Lärarförlaget
  Annons: Förskolans nyhetsbrev