Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Talen upp till 100

Syfte

Att repetera och befästa talens ordning. Att träna på olika begrepp som hälften/dubbelt, 10 större/mindre, udda/jämt, fler/färre, differens, summa och tiotalsövergångar.

Läraren reflekterar

En rolig uppgift som tränar både samarbete och matematiska begrepp på ett roligt sätt (där eleverna får röra på sig). Första gången eleverna provar uppgiften har jag märkt att det är en fördel att ta färre kort och att de får jobba i par.

Metod

Eleverna fick först en del av tallinjen var (klipp isär 100-plattan i ”fem-remsor”… 1-5, 6-10 och så vidare) som de  sedan byggde en lång tallinje av tillsammans. Man kan även använda delarna till tallinjen för att bygga 100-rutan tillsammans.

 Jag delar ut korten till elever enskilt eller i par. De löser uppgiften och lägger kortet på rätt tal.

Vi avslutade med att gå igenom uppgifterna och se på korten gemensamt om det var sant eller falskt. Skulle kortet ligga kvar eller flyttas till ett annat tal?

Exempel

Uppgifter med olika begrepp - Inom talområdet 0-100

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy