Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Synonymer till snygg: En personbeskrivning

Syfte

Repetera synonymer och använda dem i en text. Eleverna blir medvetna om ordvalets betydelse och nyanser i orden.

Läraren reflekterar

Det här var en rolig skrivuppgift. Eleverna tog ut svängarna rejält! Eleverna skrev roliga och innehållsrika personbeskrivningar.

Metod

Eleverna funderar på vilka synonymer de redan kan till ordet ”snygg”. De skriver ned dem och jämför med bordskamraten. Vi lyfter exempel i helklass, skriver förslag på tavlan (som kompletteras med mina förslag) och eleverna kompletterar sina egna listor. Vi funderar också på när orden passar att använda: för vad, vem, var och när?

Därefter skriver eleverna en kort text där så många ord som möjligt som vi har samlat gemensamt ska ingå. Förslag på personer, platser och tidpunkter för de som behöver starthjälp:

  • En ny elev i vår klass som börjar efter ett lov
  • På vägen hem från skolan såg jag hen på bussen
  • Sent en kväll i biokön mötte jag…

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy