Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Synliggöra en förändrad inställning

Syfte

Att visualisera hur insats och utfall hänger ihop, att det krävs en ansträngning för att lära sig, men också förklara att det tar tid att lära sig. Ibland kan det ta lite längre tid än vad man kanske tror och önskar.

Läraren reflekterar

Bland det roligaste som finns är när elever som tidigare haft låg motivation av olika anledningar, hittar den och börjar göra sitt bästa. Det är, trots skolans ansvar att göra allt i sin makt för att möta elevers behov, en viktig förutsättning för att lyckas i skolan. Självklart har användandet av bilden nedan föregåtts av många samtal där man försöker undersöka vad som ligger bakom den låga motivation och vad som tillsammans kan göras för att höja den.

Jämföra förr och nu

Jag brukar använda liknande bilder för att visa hur ansträngning och resultat hänger ihop. Eleven och läraren kan göra var sin uppskattning för att därefter jämföra och mötas i ett samtal om den gångna tidsperioden. Det synliggör vilken outnyttjad kapacitet eller vilket energiläckage som (just nu) finns hos eleven. Den enkla temperaturmätningen kan fungera som en ingång till ett konstruktivt samtal om ämnen, läxor, prov, studievanor och andra saker som kan påverka skolresultatet.

Det är intressant att gå tillbaka och se tendenser. Roligast är förstås när eleven varit med om en positiv utveckling. Ibland kan en elev som under en längre period haft det tungt behöva en förklaring till varför insatsen inte lönar sig på en gång. Vissa saker tar helt enkelt längre tid att lära sig, vilket de två undre staplarna i bilden kan illustrera.

Samband mellan arbetsinsats och resultat i skolan

För en tid sedan hade jag två elever i nian som påbörjat ett stort förändringsarbete, men som inte riktigt såg det i resultaten. Jag använde dessa bilder för att förklara att exempelvis skriva en längre text, som till både form och innehåll håller  tillräckligt god kvalitet, tar ganska lång tid att bemästra om man inte har skrivvana sedan tidigare. De förstod och accepeterade att det kan förhålla sig så.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy