Årskurs 1-3

Matematik

Symmetrilinjer

Syfte

Förstå vad symmetri och symmetrilinjer är.

Läraren reflekterar om symmetrilinje

När man ska förklara begreppen symmetri och symmetrilinjer brukar vikning vara en användbar metod. Man kan rita av och klippa ut figurerna och försöka vika dem så att den ena halvan av figuren täcker den andra halvan. Papperet har då vikits utefter symmetrilinjen.

Metod

Börja med att titta på Magister Johannes film om symmetri. Använd små speglar för att hitta symmetrilinjer i olika figurer (se film). Eleverna får därefter testa att hitta och markera symmetrilinjerna i olika figurer (arbetsblad med övningar som PDF under bilden).

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll*

Symmetri i vardagen och hur symmetri kan konstrueras.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt. Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy