Media 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Svensk homonymordbok

Exempel ur ordboken

 

Fakta om sajten

Ordboksförfattaren till Svensk homonymordbok (SHO) heter Jean Azar.
Länk till sajten: homonymer.se

Sajten handlar om

Svensk homonymordbok (SHO) är en ordbok över homonyma och polysema ord i svenskan. I den finns ca 1280 uppslagsord och 6 400 definitioner inom vitt skilda ämnesområden. Orden är till exempel facktermer, slangord, historiska ord och dialektala ord. Läs mer på homonymer.se

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy