Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Svart tuschpenna på fri hand

Syfte

Släppa pennan lös!

Läraren reflekterar

Många av skolans uppgifter är styrda och förutbestämda. Ibland är det befriande att bara rita, måla och teckna!

Metod

Klipp till kvadrater. Visa eleverna elevens exempel nedan. Uppmana eleverna att låta pennan löpa fritt i olika mönster.

Elevexempel

Bilderna fungerar både som enskilda konstverk (fantastiskt fina i ram) och tillsammans i grupp.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy