Årskurs 1-3

Bild

Svart tuschpenna på fri hand

Syfte

Släppa pennan lös!

Läraren reflekterar

Många av skolans uppgifter är styrda och förutbestämda. Ibland är det befriande att bara rita, måla och teckna!

Metod

Klipp till kvadrater. Visa eleverna elevens exempel nedan. Uppmana eleverna att låta pennan löpa fritt i olika mönster.

Elevexempel

Bilderna fungerar både som enskilda konstverk (fantastiskt fina i ram) och tillsammans i grupp.

Lgr 11 Förmåga

Skapa bilder med /…/ hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Centralt innehåll*

Olika moment som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy