Årskurs 7-9

Engelska

Superheroes: Workbook

Syfte

Lära sig mer om superhjältar.

Läraren reflekterar

Det här är ett tema om Superheroes and superpowers som eleverna gillar. Jag har använt det i årskurs 7, men det funkar säkert i andra årskurser med vissa justeringar.

Metod

Jag brukar inleda lektionerna med en kort film där eleverna sammanfattar eller svarar på enkla frågor. Här är några filmer om superhjältar:

  1. What makes a superhero 
  2. History of Wonder Woman
  3. History of Batman
  4. History of Spiderman
  5. Superpowers and superheroes

Jag använder häftet som underlag för genomgångar och individuella övningar (häfte och facit medföljer som PDF nedan). Länkar till hörövningarna i häftet:

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Centralt Innehåll

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Betygskriterier

Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy