Årskurs 1-3

Bild

Föregående tips Nästa tips

String Art med hjärtan

Syfte

Att skapa en kärleksfull tavla eller ett fint kort. Tekniken går att använda till många olika motiv.

Läraren reflekterar

Ett enkelt skapande som jag tror att de flesta åldrar ska klara av. Motivet kan ändras så att det passar till gruppen och uppgiftens syfte, sammanhang och svårighetsgrad.

Metod

Jag plockade fram String Art plattor, nålar och garn. För att får jämna hjärtan tog jag fram två mallar som jag jag satte nålar runt. När hjärtana var fulla av nålar började jag binda garn runt dem. Jag gjorde två hjärtan i två olika färger.

Ett alternativ

Eftersom jag vet att budgeten kan vara ansträngd på många skolar finns ett budgetalternativ. Jag använde mej av ett lite kraftigare akvarellpapper, men några spillbitar av wellpappsark funkar nog också. Gör på samma sätt som med String Art plattorna:

  • Börja med att lägga ut en mall.
  • Stick hål i pappret runt mallen.
  • Ta fram en stoppnål och lite rött garn och sy runt hjärtat i alla hålen.
  • Sätt upp hjärtat på en (förslagsvis röd) bakgrund med hjälp av 3D fästkuddar.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Central innehåll*

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy