Fritidshem

Natur och samhälle

Stentornsstafett

Syfte

En lek där ålder inte spelar någon roll och antalet deltagare kan vara allt från två till 20. Eleverna kan också komma och gå eftersom leken går fort och snart kan börja om igen. Alla kan delta i (rast)aktiviteten på någorlunda lika villkor.

Metod

Detta behöver ni: Olikformade stenar och ett tidtagarur.

Så här gör man:
Eleverna delas upp i lag, förslagsvis 3 stycken i varje lag. Man kan vara hur många lag som möjligt. Det gäller bara att ha tillräckligt med stenar. Nu gäller det att tillsammans bygga så högt torn som möjligt på X antal minuter. Tiden kan anpassas efter elevernas ålder, elevantal och rastens längd. Eleverna kan vara med och bestämma om de vill bygga under lång tid eller hinna köra flera omgångar. Ett alternativ är att tornet ska bli en viss höjd (på obegränsad tid).

Reflektioner från pedagog

Lätt att ta fram materialet och går snabbt att utföra. Positivt är att eleverna lär sig fort och att man inte behöver vänta så länge på sin tur. Leken förenar över åldersgränser där de äldre kan hjälpa och förklara. Detta leder i att både självförtroende och självkänslan stärks.

Reflektioner från elever

Eleverna gillar den här leken och önskar ofta den när vi frågar om önskelekar på rasten. De gillar att den går fort och de kan vara med även om de bara har en kort rast.

Lgr22

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy