Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Stava ng-ljudet

Syfte

Som en repetition, ”uppvärmning” eller introduktion till stavning av ng-ljudet.

Läraren reflekterar

Om man vill ha en bra uppvärmingsövning för att träna stavning, få samarbete och rörelse med på köpet är detta ett bra tips. Detta blev en mycket uppskattad uppvärmning till ng-ljudet av eleverna.

Metod

När vi tränade på ng-ljudet fick eleverna springa till en text uppsatt på vägen och välja ut ett ng-ord ur texten att ta med till sin grupp. Eleverna sorterade sedan tillsammans in ordet i rätt spalt efter stavning: ng, gn eller nk. Flera olika texter som eleverna kunde leta ng-ord i var uppsatta på väggarna. Varje grupp hade en anvisad del av väggen som de skulle vända sig till (för att inte krocka med varandra).

Träna stavning på ett roligt sätt

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy