Årskurs 1-3

Matematik

Startuppgifter

Syfte

Starta upp matematiklektionen med något självgående, utmanande och som kan utgöra ett underlag för matematiska samtal.

Läraren reflekterar

Startuppgifterna handlar om matematik, men även om att som elev slippa sitta och vänta på alla som droppar in en och en. Det kan ju vara ett par minuter mellan första och sista eleven när alla ska klä av sig alla ytterkläder och hänga i torkskåp. Startuppgifterna gör att eleverna sätter igång med något och det blir en lugn start på lektionen. Det medföljer 64 kort. Ibland är det lämpligt med ett kort som uppstart och ibland fungerar det med ett helt blad. Det beror lite grand på elevernas förkunskaper och hur gruppen fungerar. Testa dig fram!

Metod

När lektionen börjar ligger uppgiften på varje elevs plats. Eleverna försöker lösa problemet enskilt. Därefter samtalar de med bordsgrannen och jämför sina lösningar. Jag lyfter elevernas förslag på tavlan och vi upptäcker gemensamt möjligheter, begränsningar, mönster och alternativa lösningar.
Exempel på startuppgifter:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier.

Centralt innehåll

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten. Vid addition och subtraktion väljer och använder eleven skriftliga räknemetoder med tillfredsställande säkerhet. Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Eleven löser enkla problem genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy