Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Starters – Skriva dialog

Syfte med kortskriva

Som en rolig, kreativ och lugn uppstart på lektionen eller som skrivövningar i dialogform.

Läraren reflekterar om startuppgifter

Jag upplever att det blir en viss dödtid i klassrummet för de som kommer in först, vilket ibland skapar en oro. Jag har därför bestämt mig för att testa att ha en färdig startuppgift för varje lektion när eleverna kommer in i klassrummet.

Flera av mina elever behöver slipa på detaljer i sitt skrivande så därför blir fokus på mina startuppgifter denna termin kortare skrivuppgifter.

Ibland får eleverna respons en gång i veckan och ibland med två veckors mellanrum beroende på hur mycket tid jag har att skriva till dem. Det blir kort feedback i form av en till två saker de ska träna på. 

Metod

Eleverna har fått skrivböcker som ligger på deras platser när de kommer in i klassrummet. På borden ligger en skrivuppgift som även finns på projektorn. Jag använder Classroomscreen där jag skriver instruktioner samt har en klocka som räknar ned för att visa hur mycket tid de har på sig, men det går ju lika bra att använda tavlan och en vanlig timer.

Jag tänker mig att skrivuppgifterna ska ha lite olika innehåll. Nu tränar vi på att skriva dialoger (fem stycken förslag som PDF längst ned). Då eleverna gjort den första skrivuppgiften gick jag igenom några saker på tavlan som jag märkte att de behöver tänka på. De fick då gemensam feedback. Sedan fortsatte vi med nästa.

Förslag på skrivuppgifter – Att skriva dialoger

Finns som PDF att ladda ned längst ned på sidan.

En starter - Uppstart med en liten skrivuppgift - Dialoger - Av Jennie Rosén
En starter - Uppstart med en liten skrivuppgift - Dialoger - Av Jennie Rosén
En starter - Uppstart med en liten skrivuppgift - Dialoger - Av Jennie Rosén
En starter - Uppstart med en liten skrivuppgift - Dialoger - Av Jennie Rosén
En starter - Uppstart med en liten skrivuppgift - Dialoger - Av Jennie Rosén

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy