Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Starta lektionen – En instruktion

Syfte

Planschen visar hur jag, ofta i början av en lektion, instruerar en uppgift. Strukturen är väl känd hos eleverna. Jag fick idén av specialpedagog Emelie Britse, utvecklingsledare i Solna stad. Planschen finns på min kateder i klassrummet, men kan lika gärna anslås så att eleverna ser den. Eleverna blir påminda om att använda sig av varandra och jag om att ställa öppna frågor.

Så här gör jag

Först ger jag en instruerade uppgift, antingen muntligt, i filmform, i skrift eller annan form för den delen. När jag gått igenom den frågar jag inte:
– Har ni förstått? utan frågar istället:
– Har ni några frågor på det? Varpå eleverna ska återberätta vad de ska göra för varandra. De fyller tlllsammans i de luckor som de eventuellt har.

Sedan ber jag eleverna om en återkoppling. På så sätt får eleverna sätta sina egna ord på uppgiften och höra en gång till vad som ska göras. Då brukar jag dessutom skriva instruktionen i punktform på min tavla. Om eleverna missuppfattat eller helt utelämnar information får jag omedelbar feedback på min instruktion och kan då såklart förtydliga (och fått något att tänka på till nästa genomgång).

Sedan får eleverna börja jobba och jag får tid att gå tillbaka till de som behöver extra stöd i uppstarten. Ibland får de ett arbetsschema och därigenom blir arbetsstrukturen visuellt förstärkt.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy