Årskurs 4-6

Slöjd

Föregående tips Nästa tips

Stålmannen

Syfte

Att arbeta med metall och tekniker samt verktyg för metall för att utveckla en figur i plattjärn.

Läraren reflekterar och metod

Verktyg och material: Plattjärn 2×10 mm eller 2×15 mm, bågfil, metallfil, tunn ståltråd, maskeringstejp, pelarborrmaskin, borrstål, popnitar(blindnit), popnittång, körnare, hammare, ritspets, skruvstäd, bockmallar, penna, papper.

Eleverna tittar på filmen om hur en ”stålman” (eller stålfigur) tillverkas. Sedan kan de börjas göra en egen figur efter egen idé. Skisser och mallar skall tillverkas först och sen kan eleverna följa sin arbetsprocess genom att titta på filmen. Figuren i exemplet skulle exempelvis kunna användas som en skylthållare eller kanske ett grytunderlägg, men måste då eventuellt kompletteras med ”fötter” för att inte leda värmen vidare till bordet.

Arbetsuppgift

STEG 1 – Titta på filmen:

STEG 2: Skissa på en egen figur.
STEG 3: Planera arbetsprocessen.
STEG 4: Gör en egen figur.

Lgr 11 Förmåga

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Centralt innehåll*

Metall, trä och textil, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Kunskapskrav*

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precisionEleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy