Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Stafettskriva

Syfte

Att stimulera elevernas skrivande och berättarlust.

Läraren reflekterar

Under två dagar har en klass fått arbeta med stafettskrivning. Det har varit en lyckad övning på alla sätt. Eleverna har varit mycket intresserade och engagerade och alla har varit aktiva från det att lektionerna har börjat till dess att de slutat. Förutom att vi har haft roligt har vi också lyckats beröra flera olika förmågor genom en enkel uppgift.

Metod och uppgift

Här följer en kort beskrivning av arbetsgången:

 1. Det började med att jag delade in klassen i grupper (5 i varje grupp). Alla i gruppen skrev hela tiden och då med ett på förhand bestämt innehåll. Varje skrivdel varade i 2 minuter.
 2. Efter de första två minuterna skickades pappret vidare till den som satt bredvid. Alla fick då läsa igenom det som var skrivet och därefter sattes en ny 2-minutersperiod igång. Även denna gång med ett på förhand bestämt innehåll. Efter två minuter skickades pappret vidare till den som satt bredvid och så fortsatte det 7 gånger.
 3. När skrivandet var klart fick grupperna sätta sig och läsa igenom de texter som gruppen producerat. De två texter som gruppen tyckte var bäst valdes ut och gruppen satte tillsammans titlar på dem.
 4. Jag läste upp alla texter högt.
 5. Härefter fick alla elever en övning ”2 stjärnor och 1 önskan” (lyft fram två bra saker i den text du tyckte bäst om och lyft fram en sak som du tycker kan förbättras/utvecklas). Alla skrev ner sina svar och slutligen delgavs klassen responsen.

Ungefär så arbetade vi under två lektioner och under dessa två lektioner har eleverna alltså varit oerhört aktiva.

Förslag på avgränsade delar (i uppgiften)

 1. Beskriv huvudpersonen. Ta med exempelvis namn, ålder och utseende.
 2. Berätta var och hur personen bor.
 3. Berätta om ett intresse som personen har.
 4. Skriv av och fortsätt ”I dag är det lördag och då ska…”
 5. Skriv av och fortsätt ”Plötsligt så…” Skriv gärna något oväntat som händer.
 6. Skriv av och fortsätt ”Då blev…” ja, hur reagerade personen?
 7. Skriv av och fortsätt ”Det hela slutade med att…”.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy