Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Stafettskriva dikter

Syfte

Syftet med denna uppgift är att utveckla elevernas förmåga att formulera egna tankar i diktform och att träna sig i att skapa och bearbeta en text tillsammans med andra. Uppgiften görs i en lekfull form, vilket gynnar kreativiteten.

Läraren reflekterar

Detta var en rolig övning. När dikterna lästes upp kunde man höra att vissa rader rimmade, att någon hade lekt med orden och att vissa arbetat för att få ihop början och slutet (cirkelkomposition).

När eleverna stafettskriver dikter genomförs skapandet i en lekfull form. Många upplever det som roligare och enklare än att skriva dikter på egen hand. När de sedan också får välja ut gruppens bästa dikt måste de tillsammans diskutera, motivera och ta ställning. Vilken dikt är egentligen bäst och vad är det som gör den så bra?

Metod

Att stafettskriva dikter är något man kan göra precis när som helst. Jag brukar göra det i samband med att jag arbetar med poesi i någon form. Vid detta tillfälle hade jag och eleverna läst dikter från olika epoker och länder. De hade fått en förförståelse för hur dikter kunde byggas upp och hur de kunde se ut.  Nästa steg var att skapa egna dikter. Då flera elever upplevde att poesi var svårt valde jag att inleda med en uppgift där eleverna i lekfull form fick skapa tillsammans, stafettskrivning. Klassen delades in i smågrupper, som jag satte samman, och varje grupp fick följande instruktion:

  • Alla ska skriva fyra rader på ett papper. De tre första raderna kan bestå av ett eller flera ord eller om man vill hela meningar. På den fjärde raden får du endast skriva ett ord.
  • När du kommit så här långt viker du pappret så att endast det ensamma ordet syns. Du skickar sedan pappret till din bordsgranne och han får skriva fyra nya rader utifrån det han tänker på då han ser ordet. De första tre raderna får bestå av ett eller flera ord eller om man vill hela meningar. På den fjärde raden ska det endast stå ett ord.
  • Vik pappret så att endast det ensamma ordet syns. Skicka vidare till din bordsgranne…

När sidan på pappret var fullt med rader var det dags för gruppen att läsa igenom sina dikter och sätta titlar på dem. Varje grupp hade nu ett antal dikter framför sig och fick sedan som uppgift att välja ut den ”bästa” dikten. De skulle motivera varför denna dikt vad den bästa. Den valda dikten lästes upp högt för klasskompisarna.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy